26/6-20 3 knallerter :-) men kun fz kører, men der mangler ikke ret meget, så kan de også kører, tror jeg :-D