5/10-18 kom der nye batterier og tændingslås på Tove's køretøj :-)